Juridische kennisgevingen

SKIMIIES beheerd door Star Lab Media LLP geregistreerd in het register van England and Wales van handel en maatschappijen onder het nummer OC449251.

Het hoofdkantoor bevindt zich op: 31-75 Shelton Street Covent Garden London United Kingdom 

Publicatiedirecteur is Star Lab Media LLP.

E-mail: info@myskimiies.com

 

De accommodatie wordt verzorgd door:

SHOPIFY 150 Elgin Street, 8e verdieping, Ottawa, Ontario CANADA

Tel: 0800-808-5233, Contact persoon: https://fr.shopify.com/contact

 
Voor meer informatie, zie onze Privacy Policy. 


SKIMIIES spant zich in om zijn gebruikers de beste browse-ervaring te bieden
mogelijk evenals volledige en relevante informatie. 

We herinneren je eraan dat onze algemene verkoopvoorwaarden toegankelijk zijn
op elk gewenst moment tijdens uw navigatie


VERKOOP EN GEBRUIK ALGEMENE VOORWAARDENDeze website wordt beheerd door SKIMIIES Op deze website, de termen "wij," "onze" en "onze" verwijzen naar SKIMIIES die deze website biedt, met inbegrip van alle informatie, tools en diensten die beschikbaar zijn er voor u, de gebruiker, onder voorbehoud van uw aanvaarding van termen, voorwaarden, beleid en meningen hier uiteengezet.

Door deze site te bezoeken en/of een van onze producten te kopen, verbindt u zich tot onze "service" en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden ("algemene verkoopsvoorwaarden", "algemene verkoop-en Gebruiksvoorwaarden", "voorwaarden"), inclusief aanvullende modaliteiten, voorwaarden en beleid waarnaar hier wordt verwezen en/of hyperlinks. Deze algemene verkoop-en gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van deze site, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die door de site bladeren, verkopers, klanten, handelaren en/of bijdragers van inhoud.

Lees deze voorwaarden van de verkoop en zorgvuldig te gebruiken voordat u toegang tot of het gebruik van onze website. Door de toegang tot of het gebruik van een deel van deze site, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn door deze algemene voorwaarden van verkoop en gebruik. Als u niet akkoord gaat met alle bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst, dan moet u geen toegang tot de website of gebruik maken van de diensten die er worden aangeboden. Indien deze algemene verkoop-en gebruiksvoorwaarden worden beschouwd als een aanbod, is de acceptatie uitdrukkelijk beperkt tot deze algemene verkoop-en gebruiksvoorwaarden.

Alle nieuwe functies en hulpmiddelen die later aan deze winkel zullen worden toegevoegd, zijn ook onderworpen aan deze algemene verkoop-en gebruiksvoorwaarden. U de laatste versie van de algemene verkoop-en gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment bekijken op deze pagina. Wij behouden ons het recht voor om een deel van deze verkoop-en gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren om te zien of er wijzigingen zijn aangebracht. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot de website na eventuele wijzigingen worden gepubliceerd is een aanvaarding van uw kant van deze wijzigingen.

Onze winkel is gehuisvest op Shopify Inc. Zij voorzien ons van het e-commerce platform dat ons toelaat om u onze producten en diensten te verkopen.


ARTIKEL 1 - GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN ONZE ONLINE WINKEL

1.1 Door deze Algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden te accepteren, verklaart u dat u meerderjarig bent in uw land, staat of provincie, en dat u ons toestemming hebt gegeven om iemand toe te staan minderjarige leeftijd op uw kosten om deze website te gebruiken.

Het gebruik van onze producten voor elk illegaal of ongeautoriseerd doel is verboden en u mag in verband met het gebruik van de Service de wetten van uw rechtsgebied niet schenden (inclusief maar niet beperkt tot auteursrecht).

U mag geen wormen, virussen of andere code van destructieve aard verzenden.

Elke overtreding of schending van deze Algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden zal resulteren in de onmiddellijke beëindiging van uw Services.

1.2 Elke bestelling die op de website SKIMIIES wordt geplaatst, veronderstelt de voorafgaande en onbeperkte aanvaarding van deze Algemene voorwaarden, die onderworpen zijn aan de Switzerland wetgeving. Deze voorwaarden zijn daarom een ​​integraal onderdeel van de Overeenkomst tussen de Klant en het Bedrijf. Ze zijn volledig tegen de klant die verklaart deze te hebben gelezen en aanvaard, zonder beperking of voorbehoud, alvorens de bestelling te plaatsen.

1.3 UITSLUITING: Worden uitdrukkelijk uitgesloten van de reikwijdte van deze Voorwaarden als professionele personen, dat wil zeggen de natuurlijke of rechtspersonen, publiek of privaat, die handelen voor doeleinden in het kader van hun commerciële, industriële, ambachtelijke activiteit; liberaal of agrarisch, inclusief handelen namens of namens een andere professional.
Professionals die een bestelling bij het bedrijf willen plaatsen, worden uitgenodigd om rechtstreeks contact met ons op te nemen.


ARTIKEL 2-ALGEMENE VOORWAARDEN

Wij behouden ons het recht voor om de toegang tot diensten te weigeren aan een persoon op elk moment om welke reden dan ook.

U begrijpt dat uw inhoud (met uitzondering van uw creditcardgegevens) kan worden overgedragen op een ongecodeerde manier, hetgeen (a) overbrengingen over verschillende netwerken; en (b) wijzigingen aan te brengen en aan te passen aan de technische voorschriften voor het aansluiten van netwerken of apparaten. Creditcardgegevens worden altijd gecodeerd tijdens de overdracht via netwerken.

U stemt ermee in niet te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren van een deel van de dienst of het gebruik van de dienst, of enige toegang tot de dienst of contact op de website, via welke de dienst wordt geleverd, zonder toestemming uitdrukkelijk van onze kant geschreven.

De effecten gebruikt in deze overeenkomst zijn opgenomen voor uw gemak, en zal niet beperken of van invloed op deze voorwaarden.

ARTIKEL 3-NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN NIEUWS

Wij zijn niet verantwoordelijk als de beschikbare informatie op deze site niet juist, volledig of actueel is. De inhoud van deze site wordt alleen als indicatie verstrekt en mag niet uw enige bron van informatie zijn om beslissingen te nemen, zonder eerst nauwkeuriger, volledige en up-to-date informatiebronnen te raadplegen. Als u besluit te vertrouwen op de inhoud gepresenteerd op deze site, doet u dit op eigen risico.

Deze site kan enkele voorgaande informatie bevatten. Deze voorgaande informatie is van nature niet actueel en wordt slechts als indicatie verstrekt. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site te allen tijde te wijzigen, maar wij zijn niet verplicht om de informatie op onze site te updaten. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen in onze site te controleren.


Artikel 4 - PRIJZEN VAN PRODUCTEN


4.1 Referentieprijzen aangegeven op de Sites

De referentieprijs van de producten aangeboden op de Sites is de prijs aanbevolen door het merk, de fabrikant of zijn officiële vertegenwoordiger. Anders is het een prijs die wordt vastgesteld op basis van de prijs waartegen het product gewoonlijk wordt verkocht in een panel van detailhandelaren die het distribueren. Deze prijs wordt bijgewerkt zodra het merk, de fabrikant of zijn officiële vertegenwoordiger een nieuwe adviesprijs voor het product meedeelt of zodra de prijs op het aanplakbord verandert.

4.2 Wijzigingen van de prijzen op de sites

De prijzen van de producten staan vermeld op de pagina's met de productbeschrijvingen. Zij zijn aangegeven exclusief belastingen, douanerechten en leveringskosten. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de prijzen van de producten op elk moment te wijzigen, overeenkomstig de geldende wetgeving.

De bestelde producten worden gefactureerd op basis van de prijs die op de site geldt op het moment van de validatie van de bestelling.

4.3 Productprijzen

Aangezien veel producten uit het buitenland (buiten de Europese Unie) worden ingevoerd, zijn de prijzen van de op de website verkochte producten aangegeven in euro's exclusief belastingen (exclusief BTW en douanerechten), tenzij anders is aangegeven.

De prijzen van het (de) Product(en) zijn exclusief BTW bij invoer, invoerbelastingen of douanerechten, die extra moeten worden betaald en uitsluitend ten laste komen van de Klant, die als ontvanger van het product aansprakelijk is voor deze belastingen.

4.4 Betaling van belastingen

De klant is als enige verantwoordelijk voor de aangifte en betaling van de invoer-BTW bij de inklaring van het product bij de douane. Het kan zijn dat u import-BTW moet betalen. Aangezien deze belasting niet door de vennootschap verschuldigd is, kan de vennootschap niet aansprakelijk worden gesteld voor de terugbetaling van deze belasting.

Voor alle producten die buiten de Europese Unie en/of de Franse overzeese departementen en gebiedsdelen worden verzonden, wordt de prijs exclusief belasting automatisch op de factuur berekend. In sommige gevallen kunnen douanerechten of andere lokale of nationale belastingen verschuldigd zijn. De vennootschap heeft geen controle over deze rechten en bedragen.

Zij vallen onder de verantwoordelijkheid van de klant (aangiften, betaling aan de bevoegde autoriteiten, enz.) Het bedrijf nodigt de klant uit om over deze aspecten navraag te doen bij de bevoegde plaatselijke autoriteiten.

 


Artikel 5 - LEVERING - INKLARING - ONTVANGST 

5.1 Levering

 

Alvorens de bestelling te valideren, verstrekt de Vennootschap de Klant informatie over de verschillende leveringswijzen en hun respectieve prijzen. Zodra de Klant de leveringswijze heeft gekozen, zal de Vennootschap een schatting van de leveringstermijn geven.

 

De Onderneming zal alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat de Producten op of vóór de geplande leveringsdatum worden geleverd. In geval van problemen verbindt de Vennootschap zich ertoe zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de Klant om hem te informeren en een passende oplossing te zoeken.

 

Het luchttransport, de verzending en/of de levering van het (de) Product(en) zijn volledig voor rekening van de Klant ("Leveringskosten"). Deze leveringskosten zijn inbegrepen in de definitieve prijs die aan de Klant wordt aangerekend op het ogenblik van de bestelling. De douanerechten zijn evenwel niet inbegrepen in de prijs die de Vennootschap aan de Klant aanrekent.

 

Naar gelang van de door de klant gekozen methode wordt de bestelling op het door de klant aangegeven adres of, in voorkomend geval, op een door de klant uit de lijst van beschikbare punten gekozen steunpunt afgeleverd. Het is dus aan de klant om de verstrekte informatie vóór de levering te controleren, aangezien alleen hij verantwoordelijk blijft in geval van niet-levering als gevolg van onvolledige of onjuiste informatie.

 

5.2 Inklaring

 

Op het ogenblik van de aankoop koopt de klant het product vrij van rechten en wordt hij importeur van het gekochte product als de ontvanger van het product.

 

De klant is verantwoordelijk voor het proces van invoer en inklaring van het product bij de plaatselijke douanekantoren. Afhankelijk van de prijs van zijn bestelling, kan hij douanerechten moeten betalen

 

De Klant is als enige verantwoordelijk voor de aangifte van de douanerechten bij de inklaring van het Product. Deze douanerechten, die niet door de Vennootschap aan de Klant worden gefactureerd, vallen niet onder de bevoegdheid van de Vennootschap. De Vennootschap is niet aansprakelijk voor de terugbetaling van dergelijke rechten.

 

5.3 Ontvangst

 

Bij ontvangst van het product verbindt de Klant zich ertoe na te gaan of het product volledig en onbeschadigd is.

 

In geval van een onregelmatigheid moet de klant binnen drie dagen (feestdagen niet meegerekend) na de datum van ontvangst van het product contact opnemen met de klantendienst van het bedrijf. Te laat ingediende verzoeken kunnen niet in behandeling worden genomen.

 


Intrekkingsformulier :
(Gelieve dit formulier alleen in te vullen en terug te zenden indien u de overeenkomst wenst te herroepen)

Ter attentie van Skimiies : info@myskimiies.com

Ik/Wij (*) stel/stellen u (*) hierbij in kennis van mijn/onze (*) terugtrekking uit de overeenkomst betreffende de verkoop van de goederen (*)/levering van de diensten (*) hieronder:

Besteld op (*)/ontvangen op (*) :

Naam van de klant(en) :

Adres van de klant(en) :

Handtekening van klant(en) (alleen indien dit formulier op papier wordt ingediend) :

Datum :

ARTIKEL 6-NAUWKEURIGHEID VAN FACTURERING EN ACCOUNT INFORMATIE

Wij behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. We kunnen, naar eigen goeddunken, verminderen of annuleren van de hoeveelheden gekocht per persoon, per huishouden of op bestelling. Deze beperkingen kunnen bestaan uit orders die zijn geplaatst door of van dezelfde klantrekening, creditcard en/of orders die hetzelfde facturerings-en/of verzendadres gebruiken. In het geval dat we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen om u te informeren door contact met u op de e-mail en/of het factuuradres/telefoonnummer die op het moment dat de bestelling werd geplaatst. Wij behouden ons het recht voor om orders te beperken of te verbieden die, naar eigen oordeel, kunnen lijken te komen van handelaren, dealers of distributeurs.

U stemt ermee in om actuele, volledige en accurate order-en account informatie te verstrekken voor alle bestellingen die in onze winkel worden geplaatst. U stemt ermee in uw account en andere informatie, inclusief uw e-mail adres, creditcardnummers en vervaldatums, snel bij te werken, zodat wij uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u opnemen.

Voor meer details, zie ons retourbeleid.


ARTIKEL 7-FACULTATIEVE OUTILS

We kunnen u voorzien van toegang tot hulpprogramma's van derden waarover wij geen controle, controle of invloed hebben.

U erkent en aanvaardt het feit dat wij toegang bieden tot dergelijke tools "as is" en "as available", zonder enige garantie, vertegenwoordiging of voorwaarde van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. We zullen geen wettelijke aansprakelijkheid hebben als gevolg van of in verband met het gebruik van deze optionele tools van derden.

Als u gebruik maakt van de optionele tools die beschikbaar zijn op de site, doet u dit op eigen risico en naar eigen goeddunken, en dient u de voorwaarden te raadplegen waaronder deze tools worden aangeboden door de betrokken derde leverancier of dienstverrichters.

We kunnen ook in de toekomst bieden nieuwe diensten en/of functies op onze site (met inbegrip van nieuwe tools en middelen). Deze nieuwe functies en diensten zullen ook worden onderworpen aan deze algemene voorwaarden van verkoop en gebruik.


ARTIKEL 8-LINKS VAN DERDEN

Sommige van de inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn via onze service kunnen items van derden bevatten.
Links van derden op deze site kan u omleiden naar websites van derden die niet zijn aangesloten bij ons. Wij zijn niet verplicht om de inhoud of de nauwkeurigheid van deze sites te beoordelen of te evalueren, en wij garanderen of nemen geen verantwoordelijkheid voor enige inhoud, website, product, dienst of andere items die beschikbaar zijn op of van deze sites van derden.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige schade of schade in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, inhoud, of enige andere transacties die in verband met deze websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van derden aandachtig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u een transactie aanneemt. Klachten, klachten, bezwaren of vragen over de producten van deze derden moeten aan diezelfde derde partijen worden voorgelegd.

ARTIKEL 9-OPMERKINGEN, SUGGESTIES EN ANDERE SUGGESTIES VAN GEBRUIKERS

Indien u op ons verzoek specifieke inhoud indient (bijvoorbeeld om deel te nemen aan wedstrijden), of indien u zonder verzoek van ons bent, stuurt u creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere elementen, hetzij online, via e-mail, per post, of anderszins (gezamenlijk, "opmerkingen"), verleent u ons het recht, te allen tijde, en zonder beperking, te bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins gebruik van commentaar dat is U verzendt ons. We zijn niet en moeten niet worden verplicht (1) om de vertrouwelijkheid van de opmerkingen te handhaven; (2) vergoeding te betalen aan iedereen voor een opmerking opgericht; (3) reageren op opmerkingen.

We kunnen, maar zijn niet verplicht om dat te doen, te controleren, te wijzigen of te verwijderen inhoud die wij geloven, naar eigen goeddunken, illegaal, beledigend, bedreigend, beledigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins of die inbreuk maakt op enige intellectuele eigendom of deze voorwaarden van verkoop en gebruik.

U stemt ermee in om opmerkingen te schrijven die niet in strijd zijn met de rechten van derden, met inbegrip van auteursrecht, handelsmerken, vertrouwelijkheid, persoonlijkheid, of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U stemt er ook mee in dat uw opmerkingen geen illegale, lasterlijke, aanstootgevende of obscene inhoud bevatten, noch zullen zij computervirussen of andere malware bevatten die op enigerlei wijze van invloed kunnen zijn of het nu gaat om de werking van de service of een andere bijbehorende website. U geen gebruik maken van een nep-e-mail adres, pretenderen te zijn iemand die je niet bent, of proberen te misleiden ons en/of derden met betrekking tot de oorsprong van uw opmerkingen. U bent volledig verantwoordelijk voor alle reacties die u post en hun nauwkeurigheid. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en accepteren geen toezeggingen voor eventuele opmerkingen die u post of een andere derde partij publiceert.


ARTIKEL 10-PERSOONLIJKE GEGEVENS

Het indienen van uw persoonlijke gegevens aan onze winkel is onderworpen aan ons privacybeleid. Klik hier om onze Privacy Policy te bekijken.


ARTIKEL 11-ERREURS, INEXACTITUDES EN OMISSIES

Er kan soms informatie op onze site of in de dienst die kan bevatten typografische fouten, onnauwkeurigheden of omissies die kunnen worden gerelateerd aan productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, product verzendingskosten, levertijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden, omissies te corrigeren, en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren, als enige informatie in de dienst of een andere bijbehorende website onjuist is, en dit, in ieder geval. tijd en zonder voorafgaande kennisgeving (ook na het plaatsen van uw bestelling).

Wij zijn niet verplicht om informatie in de dienst of enige andere bijbehorende website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, met inbegrip van maar niet beperkt tot prijsinformatie, tenzij wettelijk vereist. Geen vastgestelde datum voor het bijwerken of bijwerken van de service of een andere bijbehorende website moet in aanmerking worden genomen bij het concluderen dat de informatie in de dienst of een andere bijbehorende website is gewijzigd of bijgewerkt.


ARTIKEL 12-INTERDITES GEBRUIK

Naast de verbodsbepalingen die in de algemene verkoop-en gebruiksvoorwaarden zijn uiteengezet, mag u de site of de inhoud ervan niet gebruiken: (a) voor illegale doeleinden; (b) derde partijen aan te moedigen deel te nemen aan of mee te doen aan illegale handelingen; (c) om een regionale ordonnantie of een internationale, federale, provinciale of nationale wet, regel of verordening te schenden; (d) om onze intellectuele eigendomsrechten of die van derden te schenden of te schenden; (e) te intimideren, misbruik, belediging, verwonden, defame, laster, denigreren, intimideren of discrimineren tegen iemand op basis van geslacht, seksuele geaardheid, godsdienst, etniciteit, ras, leeftijd, nationale oorsprong, of Handicap f valse of misleidende informatie te verstrekken; (g) om virussen of een ander type van kwaadaardige code te uploaden of te verzenden die zal of zou kunnen worden gebruikt op een manier die de functionaliteit of de werking van de dienst of een andere geassocieerde, onafhankelijke of Internet website in gevaar brengt; h de persoonlijke gegevens van anderen te verzamelen of bij te houden; (i) te vervuilen, Phish, Hijack een domein, afpersen informatie, bladeren, verkennen of scannen van het web (of een andere bron); (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) te schenden of te omzeilen de veiligheidsmaatregelen van onze dienst, een andere website, of het internet. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de dienst of een gerelateerde website te beëindigen voor het schenden van verboden gebruik.


ARTIKEL 13-GARANTIES UITSLUITING EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Wij garanderen of beweren onder geen enkele omstandigheid dat uw gebruik van onze
De service wordt ononderbroken, snel, veilig of foutloos.
Wij garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden bereikt door het gebruik van de dienst zal worden nauwkeurig of betrouwbaar.
U stemt ermee in dat wij van tijd tot tijd de dienst voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de dienst op elk ogenblik annuleren, zonder u eerst op de hoogte te stellen.
U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van de dienst, of uw onvermogen om het te gebruiken, op uw eigen risico is. De service en alle producten en diensten die u via de service verstrekt zijn (tenzij uitdrukkelijk anders vermeld) geleverd "as is" en "afhankelijk van beschikbaarheid" voor uw gebruik, en dit zonder vertegenwoordiging, zonder garanties en zonder voorwaarden van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of impliciet, met inbegrip van alle impliciete garanties van marketing of marktkwaliteit, aanpassing aan een bepaald gebruik, duurzaamheid, titel en het ontbreken van namaak.

SKIMIIES, onze bestuurders, managers, medewerkers, filialen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners en licentiegevers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel, verlies, claim, of directe, indirecte, incidentele, bestraffende, speciale of opeenvolgende damageof van welke aard dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot winstderving, inkomsten, sparen, gegevens, vervangingskosten of enige schade of ze nu contractueel, tortious (zelfs in geval van nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, als gevolg van uw gebruik van een dienst of product afgeleid van die dienst, of enige andere gerelateerde claim op enigerlei wijze hetzij om uw gebruik van de dienst of een product, met inbegrip van maar niet beperkt tot eventuele fouten of omissies in de inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan die voortvloeit uit het gebruik van de dienst of enige inhoud (of product) gepubliceerd, verzonden, , of anderszins beschikbaar gesteld via de dienst, zelfs als u zijn gewaarschuwd voor de mogelijkheid dat ze kunnen optreden. Omdat sommige staten of jurisdicties niet toestaan om aansprakelijkheid voor opeenvolgende of incidentele schade uit te sluiten of te beperken, zal onze aansprakelijkheid beperkt worden tot de maximum mate toegestaan door wet.

Volg onze tips over onze beauty producten, wij zijn niet verantwoordelijk voor uw persoonlijke fouten in verband met het gebruik van onze schoonheid apparaten. 


ARTIKEL 14-SCHADELOOSSTELLING

U stemt ermee in te compenseren, te verdedigen en te beschermen SKIMIIES onze moedermaatschappij, onze dochterondernemingen, filialen, partners, managers, directeuren, agenten, aannemers, licentiehouders, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiairs en medewerkers, met betrekking tot elke claim of claim, met inbegrip van redelijke juridische kosten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeien uit uw overtreding van deze voorwaarden van verkoop en gebruik of documenten waarop zij verwijzen, of uw schending van enige wet of rechten van een derde partij.


ARTIKEL 15-DISSOCIATIE

In het geval dat een bepaling van deze algemene verkoop-en gebruiksvoorwaarden wordt geacht illegaal, nietig of niet-afdwingbaar te zijn, kan deze bepaling niettemin worden toegepast in de volledige mate toegestaan door de wet, en de niet-partij toepasselijk moet worden geacht te zijn losgekoppeld van deze algemene verkoop-en gebruiksvoorwaarden, deze dissociatie mag geen afbreuk doen aan de geldigheid en toepasselijkheid van alle overige overige bepalingen.


ARTIKEL 16-BEËINDIGING

De verplichtingen en verantwoordelijkheden die de partijen vóór de beëindigingsdatum hebben gemaakt, blijven van kracht na beëindiging van deze overeenkomst voor alle doeleinden.

Deze algemene voorwaarden van verkoop en gebruik zijn van kracht, tenzij en totdat ze worden beëindigd door u of niet. U deze verkoop-en gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment beëindigen door ons ervan op de hoogte te stellen dat u onze diensten niet langer wenst te gebruiken, of wanneer u stopt met het gebruik van onze site.

Als wij, naar eigen goeddunken, oordelen dat u faalt, of als wij vermoeden dat u de voorwaarden van deze verkoop-en gebruiksvoorwaarden niet naleven, kunnen wij deze overeenkomst ook op elk moment zonder u beëindigen. u wordt van tevoren in kennis gesteld en u blijft verantwoordelijk voor alle verschuldigde bedragen tot de beëindigingsdatum (inclusief de beëindigingsdatum) en/of wij kunnen u toegang tot onze diensten (of een deel daarvan) ontzeggen.


ARTIKEL 17-OVEREENSTEMMING

Elke tekortkoming van onze kant uit te oefenen of toe te passen enige rechten of bepalingen van deze voorwaarden van verkoop en gebruik mag geen verklaring van afstand van dat recht of bepaling.

Deze verkoop-en gebruiksvoorwaarden of enige andere beleids-of werk regel die wij op deze site of in verband met de service publiceren, vormen de gehele overeenkomst en overeenkomst tussen u en ons en regelen uw gebruik van de De dienst, en vervangt alle mededelingen, voorstellen en overeenkomsten, verleden en eigentijds, mondeling of geschreven, tussen u en ons (met inbegrip van, maar niet beperkt tot om het even welke vroegere versie van de algemene voorwaarden van verkoop en gebruik) .

Elke ambiguïteit ten aanzien van de interpretatie van deze algemene verkoop-en gebruiksvoorwaarden mag niet worden geïnterpreteerd tegen de redactie. "


ARTIKEL 18-TOEPASSELIJK RECHT

Deze voorwaarden van verkoop en gebruik, evenals elke andere afzonderlijke overeenkomst via welke wij u van diensten voorzien, zullen onder toepasselijke wetten worden geregeerd en geïnterpreteerd. 


ARTIKEL 19-WIJZIGINGEN VAN DE ALGEMENE VERKOOP-EN GEBRUIKSVOORWAARDEN

U de laatste versie van de algemene verkoop-en gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment bekijken op deze pagina.
Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, een deel van deze voorwaarden van verkoop en gebruik bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze site te plaatsen. Het is aan u om te bezoeken
onze site regelmatig om te controleren of er wijzigingen zijn aangebracht. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot onze site na de publicatie van eventuele wijzigingen in deze voorwaarden van verkoop en gebruik is een aanvaarding van deze wijzigingen.


ARTIKEL 20-GECOÖRDINEERDE

Vragen over de voorwaarden van de verkoop en het gebruik moeten worden toegezonden aan ons op: info@myskimiies.comWereldwijde levering

Wij verzenden wereldwijd. Profiteer vandaag nog van gratis verzending.

Klantenservice

Ons team staat tot uw beschikking voor al uw vragen:  info@myskimiies.com

Veilige betaling

Onze winkel maakt gebruik van SSL-codering technologie die u maximale veiligheid biedt.

Gratis verzending

Geen minimale aankoopvereisten